Tuarascáil Speisialta 61 – Athnuachan Bhaile Munna

Foilsithe 03 Márta 2008

In 1997, cheadaigh an Rialtas togra chun aghaidh a thabhairt ar dhíothacht shóisialta agus gheilleagrach i gceantar Bhaile Munna i mBaile Átha Cliath. Rinneadh forbairt in 1998 ar mháistirphlean le haghaidh an chláir athnuachan. Déantar athbhreithniú sa scrúdú seo ar an gcaoi lena bhforbraíodh an clár i dtéarmaí ama, costais agus seachadadh. Déantar scrúdú ann chomh maith ar an dul chun cinn i réimsí athnuachana eacnamaíche agus sóisialta, agus na dúshláin atá fós ann roimh chríochnú rathúil an chláir athnuachana.