Tuarascáil Speisialta 62 – Ard-Mhúsaem na hÉireann

Foilsithe 13 Márta 2008

Déantar athbhreithniú sa tuarascáil speisialta seo ar bhainistiú Ard-Mhúsaem na hÉireann ar an mbailiúchán náisiúnta ina bhfuil tuairim agus 4 mhilliún mír oidhreachta, go háirithe i ndáil le doiciméadú na mbailiúchán seo agus an rochtain atá ag an bpobal agus ag taighdeoirí orthu. Déantar scrúdú inti freisin ar na socruithe le haghaidh straitéis a leagan amach agus bainistíocht riosca.