Tuarascáil Speisialta 63 – Binsí Fiosrúcháin

Foilsithe 12 Feabhra 2009

Tá scrúdú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar Bhinsí Fiosrúcháin. Rinneadh athbhreithniú sa scrúdú seo ar amscála, costas agus éifeachtúlacht trí cinn de mhórbhinsí fiosrúcháin atá ag teacht chun críche. Ba iad na binsí fiosrúcháin a ndearnadh scrúdú orthu ná Binsí Fiosrúcháin Mahon, Morris agus Moriarty.