Tuarascáil Speisialta 64 – Cóireáil Andúile i nDrugaí

Foilsithe 05 Meitheamh 2009

Soláthraítear seirbhísí cóireála agus athshlánúcháin andúile i ndrugaí trí réimse leathan gníomhaireachtaí maoinithe go poiblí i réimse suíomhanna, lena n-áirítear clinicí cóireála drugaí, faoi mhaoirseacht Dochtúirí Ginearálta Pobail agus cógaslanna agus i bpríosúin. Tugadh aghaidh sa scrúdú seo ar na príomhsheirbhísí uile cóireála agus athshlánúcháin maoinithe go poiblí a sholáthraítear do dhaoine a bhfuil andúil acu i ndrugaí neamhdhleathacha. Féachadh ar an méid a bhfuil freastal déanta ar an éileamh ar sheirbhísí cóireála agus athshlánúcháin agus ar thráthúlacht na rochtana ar chóireáil. Féachadh chomh maith ar an méid a dhéantar luacháil ar éifeachtacht seirbhísí cóireála agus athshlánúcháin, agus ar éifeachtacht na socruithe chun cóireáil agus athshlánúchán a chomhordú ag leibhéal an cháis aonair, agus ag leibhéal náisiúnta.