Tuarascáil Speisialta 66 – Fógraíocht agus Promóisean in FÁS

Foilsithe 10 Meán Fómhair 2009

Feidhmíonn FÁS faoi choimirce na Roinne Fiontair, Trádála agus Fostaíochta agus tá feidhmeanna aige i ndáil le hoiliúint a chur ar dhaoine faoi mhíchumas agus do lucht dífhostaithe, breisoiliúint a chur ar lucht fostaithe, agus printíseachtaí a riar. Tugadh aghaidh sa scrúdú seo ar chaiteachas fógraíochta agus promóisin FÁS sa tréimhse 2002–2008. Rinneadh scrúdú ann ar an rialú buiséid ar chaiteachas fógraíochta agus promóisin, an straitéis fhoriomlán faoinar caitheadh é, agus an méid a ndearnadh measúnú ar a héifeachtacht. Rinneadh athbhreithniú chomh maith sa scrúdú ar sheirbhísí fógraíochta agus gaolmhara a fháil.