Tuarascáil Speisialta 91 – Bainistiú Scaoilíocaíochtaí i gComhlachtaí Earnála Poiblí

Foilsithe 05 Aibreán 2016

Tá scrúdú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar bhainistiú scaoilíocaíochtaí i gcomhlachtaí earnála poiblí. Déantar scrúdú sa tuairisc ar oibriú roinnt scéimeanna de chuid na hearnála poiblí ina bhfuil foráil le haghaidh scaoilíocaíocht ag deireadh tréimhse fostaíochta. Déantar scrúdú ann chomh maith ar roinnt scaoilíocaíochtaí roghnacha ardluacha a rinneadh taobh amuigh de scéimeanna scarúna foirmiúla.