Tuarascáil Speisialta 93 – Uaireanta Bliantúla i Seirbhís Phríosúin na hÉireann

Foilsithe 02 Lúnasa 2016

Tá athbhreithniú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar chóras na n-uaireanta bliantúlaithe i Seirbhís Phríosúin na hÉireann. Déantar scrúdú sa tuairisc seo ar thionchar an chórais uaireanta bliantúlaithe ar líon iomlán na n-uaireanta a theastaíonn chun an tseirbhís príosún a oibriú, ar chostais fhoriomlána, agus ar phá oifigigh príosún aonair, chomh maith leis an tionchar ar mhéid na saoire breoiteachta. Chomh maith leis sin, déantar athbhreithniú sa tuairisc ar chóimheas na Seirbhíse Príosúin idir oifigigh phríosúin agus príosúnaigh, i gcomparáid le roinnt stát eile.