Beartas Fianán

Beartas Fianán

Léiríonn Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste meas ar phríobháideachas úsáideoirí uile ár láithreáin ghréasáin. Tugtar cuntas sa mhéid seo a leanas ar ár mbeartas a bhaineann fianáin a úsáid. Féadfaimid an beartas seo a nuashonrú ó thráth go chéile chun aon athruithe a léiriú a thagann ar an teicneolaíocht agus/nó reachtaíocht nó ar mbeartais um úsáid sonraí ina bhféadfaí an bealach a léiriú a úsáidimid fianáin agus conas is féidir leatsa, mar úsáideoir, iad a bhainistiú. Tá an beartas fianán seo mar chuid dár Ráiteas Príobháideachais, ar an iomlán.

Cad is fianán ann?

Comhad beag téacs é fianán is féidir a stóráil ar do ríomhaire nó gléas móibíleach ina bhfuil sonraí a bhaineann le láithreán gréasáin a dtugann tú cuairt air. Ceadaíonn roinnt fianáin duit “cuimhneamh” ar do ghníomhartha nó roghanna i gcaitheamh tréimhse ama. Scriostar fianáin eile nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí agus ní bhaineann siad ach le hoibriú an láithreáin ghréasáin. Go ginearálta, ní chuimsíonn fianáin faisnéis phearsanta ónar féidir thú a shainaithint, murar thug tú an fhaisnéis sin don láithreán gréasáin.

Is féidir le húinéir an láithreáin ghréasáin fianáin a shocrú nó is féidir le seirbhísí tríú páirtithe iad a shocrú i gcásanna áirithe nuair a thugann úinéir an láithreáin ghréasáin cead dóibh faisnéis eile a sholáthar, ábhar a rith nó feidhmiúlacht eile a sholáthar, ar nós anailísíochta.

Cad is fianán ann?

Nuair a thugann tú cuairt ar an láithreán gréasáin seo i dtosach, feicfidh tú teachtaireacht a chuireann ar an eolas thú faoi fhianáin. Má chliceálann tú an cnaipe ‘Folaigh an teachtaireacht seo', socrófar fianán a chuireann do rogha i gcuntas. Ligeann tromlach na mbrabhsálaithe duit fianáin a mhúchadh nó chun do chuid socruithe a oiriúnú le haghaidh fianán. Chun teacht ar eolas chun seo a dhéanamh, féach an roghchlár ‘Cabhair’ ar do bhrabhsálaí. Tabhair faoi deara, le do thoil, má mhúchann tú fianáin nó mó athraíonn tú do shocruithe, b’fhéidir nach n-oibreoidh roinnt gnéithe den láithreán gréasáin i gceart.

Ní úsáideann ár láithreán gréasáin fianáin ach ar mhaithe le feidhmiúlacht a bhfuil géarghá leis do sheirbhísí a iarrann an t-úsáideoir go sainráite dá seisiún de réir Rialachán 5(5), I.R. Uimhir 336 de 2011 (na Rialacháin Ríomhphríobháideachais).  Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin seisiúin. Úsáidtear fianáin seisiúin chun feidhmeanna bunúsacha láithreán gréasáin a sholáthar, i.e. lena ligean do leathanaigh cuimhneamh ar athruithe teicniúla nó ar roghanna is féidir leat a dhéanamh idir leathanaigh. Fianáin shealadacha iad fianáin seisiúin agus is gnách go scriostar iad nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí.

Ní úsáideann ár láithreán gréasáin aon fhianáin tríú páirtí ná sheasmhacha.

Aon cheisteanna eile – déan teagmháil leis an té seo:

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste,

3A Sráid an Mhéaraigh Uachtarach.

Ríomhphost:webmaster@audit.gov.ie

Fón: + 353 1 863 8600