Cé air a ndéanaimid iniúchtaí

Tá an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste (ARC&C) freagrach as iniúchadh a dhéanamh ar chuntais thar réimse leathan gníomhaíochtaí Stáit. Tá sé freagrach, go háirithe, as iniúchadh a dhéanamh ar an méid seo:

 • An Rialtas Láir 
       ◦ Cuntais Leithreasa
       ◦ Cistí Roinne
       ◦ Cuntais a bhaineann leis an gCiste Láir

 • Cistí arna riar ag Ranna Rialtais

 • Bailiú Ioncaim an Stáit

 • Comhlachtaí Státurraithe Neamhthráchtála

 • Comhlachtaí amhail Ollscoileanna agus Institiúidí Oideachais Tríú Leibhéal eile, Comhlachtaí agus Gníomhaireachtaí Sláinte agus Boird Oideachais agus Oiliúna.