An FSS agus Gníomhaireachtaí Sláinte

Tá an FSS agus Gníomhaireachtaí Sláinte freagrach as seirbhísí sláinte agus seirbhísí pearsanta sóisialta a sheachadadh agus a rialú, cistí poiblí, don uile dhuine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn.

Tá freagracht ar an Oifig as iniúchtaí a dhéanamh ar na hinstitiúidí seo a leanas:

Beaumont Hospital BoardComhairle na nDochtúirí Leighis
An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (TULSA)Coimisiún Meabhair Sláinte
Ospidéal Déadach Bhaile Átha CliathAn Chlárlann Náisiúnta Ailse
Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireannNational Haemophillia Council
An tÚdarás Um Fhaisnéis agus Cáilíccht SláinteAn Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála
An tÚdarás Árachas SláinteBord Altranais agus Cnáimhseachais na HÉireann
Health Long Stay Repayments (Donations Fund) AccountOmbudsman do Leanaí
An tÚdarás Rialála Táirgí SláinteChomhairle Chúram Éigeandála Réamhospidéil
An Bord Taighde SláinteBord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraicigh
Feidhmeannacht na Seirbhís SláinteBord um Shásamh Institiúidí Cónaithe
Scéim Árachais Heipitíteas C- Special AccountRepayments Scheme 2006 (Special Account)
HSE- Patients' Private Property AccountsAn Scéim um Chothromú Riosca
Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireannSt. James Hospital Board
Leopardstown Park Hospital