An FSS agus Gníomhaireachtaí Sláinte

Tá an FSS agus Gníomhaireachtaí Sláinte freagrach as seirbhísí sláinte agus seirbhísí pearsanta sóisialta a sheachadadh agus a rialú, cistí poiblí, don uile dhuine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn.

Tá freagracht ar an Oifig as iniúchtaí a dhéanamh ar na hinstitiúidí seo a leanas:

Beaumont Hospital BoardComhairle na nDochtúirí Leighis
An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (TULSA)Coimisiún Meabhair Sláinte
Ospidéal Déadach Bhaile Átha CliathAn Chlárlann Náisiúnta Ailse
Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireannAn tÚdarás Náisiúnta Míchumais
An tÚdarás Um Fhaisnéis agus Cáilíccht SláinteNational Haemophillia Council
An tÚdarás Árachas SláinteAn Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála
Health Long Stay Repayments (Donations Fund) AccountBord Altranais agus Cnáimhseachais na HÉireann
An tÚdarás Rialála Táirgí SláinteOmbudsman do Leanaí
An Bord Taighde SláinteChomhairle Chúram Éigeandála Réamhospidéil
Feidhmeannacht na Seirbhís SláinteBord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraicigh
Scéim Árachais Heipitíteas C- Special AccountBord um Shásamh Institiúidí Cónaithe
HSE- Patients' Private Property AccountsRepayments Scheme 2006 (Special Account)
Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireannAn Scéim um Chothromú Riosca
Leopardstown Park HospitalSt. James Hospital Board