Cistí Roinne

Is éard is Cistí Roinne ann ná comhlachtaí maoiniúcháin a bhunaítear d’fhonn cúnamh airgeadais a chur ar fáil do chúinsí áirithe a mheasann Stát na hÉireann a bheith riachtanach.

Seo a leanas liosta de na Cistí Roinne a ndéanann an Oifig iniúchtaí orthu:

An Rialálaí Carthanas (Charity Funds)Irish Intervention Agency
An Ciste ComhshaoilAn Ciste Rialtais Áitiúil
Export Credit AccountCiste an Chrannchuir Náisiúnta
Fishery Harbour AccountsCiste Náisiúnta Oiliúna
Hepatitis C Reparation AccountCiste Árachais Shóisialaigh
Hepatitis C Special AccountThe Public Trustee - Ireland
An Ciste OidhreachtaTravellers Protection Fund
House of the Oireachtas (Members) Pension SchemeTravellers Protection Fund Investment Account
Ireland United States Educational Fund