Comhlachtaí Oideachais Tríú Leibhéal

Is institiúidí iad na comhlachtaí Oideachais Tríú Leibhéal a bhfuil ról tábhachtach acu i bhforbairt shóisialta agus eacnamaíoch na tíre. Tá na hinstitiúidí seo á maoiniú ag an Stát chun tacaíocht oideachasúil agus foghlama a chur ar fáil do bhaill den tsochaí a iarrann í.

Seo a leanas liosta de na comhlachtaí Oideachais Tríú Leibhéal a ndéanann an Oifig iniúchtaí orthu:

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha LuainOllscoil Mhá Nuad
Institiúid Teicneolaíochta CheatharlachColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha
Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireannInstitiúid Teicneolaíochta Sligeach
Institiúid Teicneolaíochta ChorcaíColáiste San Aingeal
Ollscoil Chathair Bhaile Átha CliathColáiste Phádraig, Drom Conrach
Institiúid Tecneolaíochta Átha CliathInstitiúid Tecneolaíochta Tamhlacht
Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún LaoighaireInstitiúid Tecneolaíochta Tra Lí
Institiúid Tecneolaíochta Dhún DealganColáiste na Tríonóide, Baile Atha Cliath
Institiúid Tecneolaíochta na Gaillimhe-Maigh EoColáiste na hOllscoile Corcaigh
Institiúid Tecneolaíochta Baile BhlainséirColáiste na hOllscoile Baile Atha Cliath
Institiúid Tecneolaíochta Leitir CeanainnOÉ Gaillimh
Institiúid Tecneolaíochta LuimnighOllscoil Luimnigh
Coláister Mhuire Gan SmálInstitiúid Tecneolaíochta Phort Láirge