Gníomhaireachtaí Leathstáit

Is éard is Gníomhaireachtaí Leathstáit ann ná fiontair faoi úinéireacht an Stáit a reáchtáil go teicniúil mar fhiontair thráchtála agus atá faoi úinéireacht thairbhiúil Rialtas na hÉireann. Ba chóir a thabhairt faoi deara nach cuideachtaí iad na comhlachtaí seo go léir.

Seo a leanas liosta de na Gníomhaireachtaí Leathstáit a ndéanann an Oifig iniúchtaí orthu:

Amharclann na MainistreachBord na gCon- Youghal Greyhound Race Co. Ltd
Údarás Uchtála na hÉireannÁras Nua-Ealaíne na hÉireann
An Bord PleanálaSábáilteacht Uisce na hÉireann
An ChéimCoimisiún um Athchóiriú an Dlí
An Coimisinéir TeangaAn Bord Um Chúnamh Dlíthiúil
An Bord Achomhairc um CheadúnaisBord Imscrúdú Taismí Muirí
Na HEalaíona in EirinnForas na Mara
Bord Iascaigh MharaAn Lia-Bhiúró um Shábháilteacht ar Bhóithre
Údarás Craolacháin na hÉireannMicrofinance Ireland Ltd
An Ciste CraolacháinMoorepark Technology Ltd
Banc Ceannais na hÉireannSócmhainn Náisiúnta JVA C.g.A
An Rialálaí CarthanasBainistíocht Iasachta Sócmhainní Náisiúnta
An Bord um Fhaisnéis do ShaoránaighGníomhaireacht Náisiúnta um Bhainistíocht Sócmhainní
An Coimisiún un Rialáil EitlíochtaAn Ghníomhaireacht Infheistíochta Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní C.g.A
An Coimisiún um Rialáil CumarsáideSeirbhísi an Ghrúpa Bainistíocht Sócmhainní Náisiúnta C.g.A.
Coimisiún um Rialáil FuinnimhBainistíocht Sócmhainní Náisiúnta C.g.A
An Coimisiún un Rialáil IarnróidSeirbhísí Bainistíochta Sócmhainní Náisiúnta C.g.A.
Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint TomhaltóiríSócmhainn Náisiúnta Cé Thuaidh C.g.A
Áiléar Crawford ChorcaighBainistíocht Réadmhaoine Sócmhainní Náisiúnta Teoranta C.g.A
Credit Institutions (Eligible Liabilities Guarantee) Scheme AccountSeirbhísí Réadmhaoine Cónaithí Sócmhainní Náisiúnta C.g.A
Credit Institutions resolution FundSócmhainn Náisiúnta Sarasota LLC
Credit Union Restructuring BoardAn Ceoláras Náisúnta
An Biúró un Shócmhainní CoiriúlaAn Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
Coimisiún Cosanta SonraíAn Chomhairle Náisiúnta un Oideachas Speisialta
Bord Ceaintín na bhFórsa CosantaAn tÚdarás Náisiúnta Míchumais
Digital Hub Development AgencyAn Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialta
DT Subsidary Dublin Regional Tourism Organisation LtdLeabharlann Náisiúnta na hÉireann
Dugthailte Bhaile Átha ClíathArd-Mhúsaem na hÉireann
Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha CliathAn Gníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta
Institiúid um Thaighde Eacnamaíochta agus SóisialtaÚdarás un Chaigdeáin Náisiúnta na hÉireann
Foras Taighde ar OideachasAn tÚdarás Náisiúnta um Fhobairt Turasóireachta
Fiontraíocht ÉireannGníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
An Ghíomhaireacht um Chaomhnú ComhshaoilOllscoil na hÉireann
Biúró an Ombudsman un Sheirbhísí AirgeadaisNSCDA (Operations) Ltd
Comhairle Chomairleach Bhuiséadach na hÉireannNTMA- An Ciste Carbóin
Coimisiún Ombudsman an Gharda SíochánaNTMA Ciste na gCuntas Díomhaoin
Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach GhormáinNTMA- Fiachas Náisiúnta na hÉireann
Ról an Údaráis Sláinte agus SáhháilteachtaNTMA- An Chúlchiste Náisiúnta Pinsean
An Rialáil Gairmithe Sláinte agus Cúraim ShóisialaighNTMA- Ciste Bhanc Taisce an Phoist
An Chomhairle OidhreachtaNTMA- Cuntas Riaracháin
An tÚdaras um Ard-OideachasNTMA- An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát
Rásaíocht Capall ÉireannNTMA- An Ciste Infheistíochta Straitéisí d'Éireann
Coimisiún Thithe an OireachtaisCampas Coinneála Leanaí Bhaile an Oibricigh
Gníomhaireacht TithíochtaAn tOmbudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean
HRI- Cork racecourse LtdOmbudsman d'Óglaigh
HRI- Fairyhouse Club LtdSuirbhéireacht Ordanáis Éireann
HRI- Irish Thoroughbred Marketing LtdAn tÚdarás Pinsean
HRI-Leopardstown Club LimitedBord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta
HRI- Navan Races LtdPobal
HRI- Racecourses LimitedAn tÚdarás Slándála Príobháidí
HRI- Tipperary Race Company PlcProperty Service Regulatory Authority
HRI- Tote Arena LimitedProperty Services Compensation Fund
HRI- Tote Ireland LtdDearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI)
G.F.T Éireann  Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta
Iascach Intíre ÉireannBord um Thionóntachtaí Cónaithe
Seirbhís Dómhainneachta na hÉireannÚdarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
An Foras RiaracháinAcadamh Ríoga na hÉireann
Coimisiún na hÉireann- Na Stáit Aontaithe maidir le Malartú OideachaisAcadamh Ríoga Ceoil na hÉireann
Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hEireannFondúireacht Eolaíochta Éireann
Fís ÉireannAn tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara
Bord BiaSolas
Bord na gConSpórt Éireann
Bord na gCon- Abargrove LtdCoimisiún na Scrúduithe Stáit
Bord na gCon- Clonmel Greyhound Race CompanyStrategic Banking Corporation of Ireland
Bord na gCon- Cork Greyhound Race Company LtdÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann
Bord na gCon- Dublin Greyhound and Sports Association Ltd (Harolds Cross)Teagasc
Bord na gCon- Galway Greyhound Stadium LtdTeilifís na Gaeilge
Bord na gCon- Kingdom Greyhound Race Co LtdThe Discovery Programme: Centre For Archaeology and Innovation Ireland- 2016
Bord na gCon- Limerick Greyhound Racing Track LtdThe Gathering Limited
Bord na gCon- Retired Greyhound TrustBonneagar Iompair Éireann
Bord na gCon- Shelbourne Greyhound Stadium LtdÚdarás ba Gaeltachta
Bord na gCon- Waterford Greyhound Race Co. LtdCoimisiún Forbartha an Iarthair