Gníomhaireachtaí Leathstáit

Is éard is Gníomhaireachtaí Leathstáit ann ná fiontair faoi úinéireacht an Stáit a reáchtáil go teicniúil mar fhiontair thráchtála agus atá faoi úinéireacht thairbhiúil Rialtas na hÉireann. Ba chóir a thabhairt faoi deara nach cuideachtaí iad na comhlachtaí seo go léir.

Seo a leanas liosta de na Gníomhaireachtaí Leathstáit a ndéanann an Oifig iniúchtaí orthu:

Amharclann na MainistreachBord na gCon- Youghal Greyhound Race Co. Ltd
Údarás Uchtála na hÉireannÁras Nua-Ealaíne na hÉireann
An Bord PleanálaSábáilteacht Uisce na hÉireann
An ChéimCoimisiún um Athchóiriú an Dlí
An Coimisinéir TeangaAn Bord Um Chúnamh Dlíthiúil
An Bord Achomhairc um CheadúnaisBord Imscrúdú Taismí Muirí
Na HEalaíona in EirinnForas na Mara
Bord Iascaigh MharaAn Lia-Bhiúró um Shábháilteacht ar Bhóithre
Údarás Craolacháin na hÉireannMicrofinance Ireland Ltd
An Ciste CraolacháinMoorepark Technology Ltd
Banc Ceannais na hÉireannSócmhainn Náisiúnta JVA C.g.A
An Rialálaí CarthanasBainistíocht Iasachta Sócmhainní Náisiúnta
An Bord um Fhaisnéis do ShaoránaighGníomhaireacht Náisiúnta um Bhainistíocht Sócmhainní
An Coimisiún un Rialáil EitlíochtaAn Ghníomhaireacht Infheistíochta Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní C.g.A
An Coimisiún um Rialáil CumarsáideSeirbhísi an Ghrúpa Bainistíocht Sócmhainní Náisiúnta C.g.A.
Coimisiún um Rialáil FuinnimhBainistíocht Sócmhainní Náisiúnta C.g.A
An Coimisiún un Rialáil IarnróidSeirbhísí Bainistíochta Sócmhainní Náisiúnta C.g.A.
Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint TomhaltóiríSócmhainn Náisiúnta Cé Thuaidh C.g.A
Áiléar Crawford ChorcaighBainistíocht Réadmhaoine Sócmhainní Náisiúnta Teoranta C.g.A
Credit Institutions (Eligible Liabilities Guarantee) Scheme AccountSeirbhísí Réadmhaoine Cónaithí Sócmhainní Náisiúnta C.g.A
Credit Institutions resolution FundSócmhainn Náisiúnta Sarasota LLC
Credit Union Restructuring BoardAn Ceoláras Náisúnta
An Biúró un Shócmhainní CoiriúlaAn Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
Coimisiún Cosanta SonraíAn Chomhairle Náisiúnta un Oideachas Speisialta
Bord Ceaintín na bhFórsa CosantaAn Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialta
Digital Hub Development AgencyLeabharlann Náisiúnta na hÉireann
DT Subsidary Dublin Regional Tourism Organisation LtdArd-Mhúsaem na hÉireann
Dugthailte Bhaile Átha ClíathAn Gníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta
Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha CliathÚdarás un Chaigdeáin Náisiúnta na hÉireann
Institiúid um Thaighde Eacnamaíochta agus SóisialtaAn tÚdarás Náisiúnta um Fhobairt Turasóireachta
Foras Taighde ar OideachasGníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Fiontraíocht ÉireannOllscoil na hÉireann
An Ghíomhaireacht um Chaomhnú ComhshaoilNSCDA (Operations) Ltd
Biúró an Ombudsman un Sheirbhísí AirgeadaisNTMA- An Ciste Carbóin
Comhairle Chomairleach Bhuiséadach na hÉireannNTMA Ciste na gCuntas Díomhaoin
Coimisiún Ombudsman an Gharda SíochánaNTMA- Fiachas Náisiúnta na hÉireann
Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach GhormáinNTMA- An Chúlchiste Náisiúnta Pinsean
Ról an Údaráis Sláinte agus SáhháilteachtaNTMA- Ciste Bhanc Taisce an Phoist
An Rialáil Gairmithe Sláinte agus Cúraim ShóisialaighNTMA- Cuntas Riaracháin
An Chomhairle OidhreachtaNTMA- An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát
An tÚdaras um Ard-OideachasNTMA- An Ciste Infheistíochta Straitéisí d'Éireann
Rásaíocht Capall ÉireannCampas Coinneála Leanaí Bhaile an Oibricigh
Coimisiún Thithe an OireachtaisAn tOmbudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean
Gníomhaireacht TithíochtaOmbudsman d'Óglaigh
HRI- Cork racecourse LtdSuirbhéireacht Ordanáis Éireann
HRI- Fairyhouse Club LtdAn tÚdarás Pinsean
HRI- Irish Thoroughbred Marketing LtdBord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta
HRI-Leopardstown Club LimitedPobal
HRI- Navan Races LtdAn tÚdarás Slándála Príobháidí
HRI- Racecourses LimitedProperty Service Regulatory Authority
HRI- Tipperary Race Company PlcProperty Services Compensation Fund
HRI- Tote Arena LimitedDearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI)
HRI- Tote Ireland LtdRialálaí an Chrannchuir Náisiúnta
G.F.T Éireann  Bord um Thionóntachtaí Cónaithe
Iascach Intíre ÉireannÚdarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Seirbhís Dómhainneachta na hÉireannAcadamh Ríoga na hÉireann
An Foras RiaracháinAcadamh Ríoga Ceoil na hÉireann
Coimisiún na hÉireann- Na Stáit Aontaithe maidir le Malartú OideachaisFondúireacht Eolaíochta Éireann
Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hEireannAn tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara
Fís ÉireannSolas
Bord BiaSpórt Éireann
Bord na gConCoimisiún na Scrúduithe Stáit
Bord na gCon- Abargrove LtdStrategic Banking Corporation of Ireland
Bord na gCon- Clonmel Greyhound Race CompanyÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann
Bord na gCon- Cork Greyhound Race Company LtdTeagasc
Bord na gCon- Dublin Greyhound and Sports Association Ltd (Harolds Cross)Teilifís na Gaeilge
Bord na gCon- Galway Greyhound Stadium LtdThe Discovery Programme: Centre For Archaeology and Innovation Ireland- 2016
Bord na gCon- Kingdom Greyhound Race Co LtdThe Gathering Limited
Bord na gCon- Limerick Greyhound Racing Track LtdBonneagar Iompair Éireann
Bord na gCon- Retired Greyhound TrustÚdarás ba Gaeltachta
Bord na gCon- Shelbourne Greyhound Stadium LtdCoimisiún Forbartha an Iarthair
Bord na gCon- Waterford Greyhound Race Co. Ltd