Imeachtaí a bheidh ag Teacht Aníos

Cuireann imeachtaí deiseanna ar fáil do rannpháirtíocht, plé, foghlaim agus líonrú in ábhair éagsúla a bhaineann leis an earnáil phoiblí.

Is féidir teacht ar shonraí faoinár gcéad imeacht eile agus na hábhair a chumhdófar thíos. Baineann an t-imeacht le Samhail Aibíochta Bainistíochta Airgeadais a thabhairt isteach, a chur i bhfeidhm agus a úsáid ar féidir leas a bhaint as chun deiseanna a mheasúnú agus a shainaithint chun feabhas a chur ar chleachtais bhainistíochta airgeadais in eagraíochtaí earnála poiblí. Chun teacht ar eolas breise, déan teagmháil, le do thoil, auditinsights@audit.gov.ie.

 Imeacht Léargas Iniúchóireachta - Samhail Aibíochta Bainistíochta Airgeadais

 Cuireadh an t-imeacht siar mar gheall ar an éigeandáil sláinte poiblí

 Tabharfar sonraí faoin imeacht atheagraithe in am agus i dtráth

 Ábhar
 Eolas Bunúsach faoin tSamhail
 Peirspictíocht Bheartais
 Peirspictíocht Acadúil
 An tSamhail a Bhailíochtú
 An tSamhail a Úsáid mar Uirlis Athbhreithnithe

Léiríonn Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste meas ar phríobháideachas úsáideoirí uile ár láithreáin ghréasáin. Is féidir teacht ar eolas breise ar conas úsáidimid do shonraí inár mBeartas um Chosaint Sonraí (Príobháideachas) agus ár bhFógra Príobháideachais Sonraí.