Ráiteas Príobháideachais

Ráiteas Ginearálta

Bunaítear sa bheartas seo an chaoi a n-úsáidfidh Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faisnéis a bhailímid uait ó do chuairt ar an láithreán gréasáin dár gcuid. Is mór agus is rí-mhór againn do chuid príobháideachta. Déanaimid lánurramú ar do cheart chun príobháideachta, agus ní bhailímid aon fhaisnéis phearsanta fút ar an suíomh idirlín seo gan cead soiléir a fháil uait.

Faisnéis Theicniúil a Bhailiú agus a Úsáid

D'fhéadfadh sé go ndéanaimis faisnéis ghinearálta a bhailiú agus a stóráil chun cuspóirí staidrimh. Mar shampla, féadaimid líon na gcuairteoirí ar na leathanaigh éagsúla den suíomh idirlín a chomhaireamh chun cabhrú linn iad a fheabhsú ar mhaithe le cuairteoirí.
Ní féidir tú féin a aithint ar bhonn na faisnéise sin. Ní dhéanaimid a bhailiú agus a stóráil go huathoibríoch ach an fhaisnéis seo a leanas maidir le do chuairt:

  1. an fearann Idirlín (mar shampla, 'xcuideachta.com' má úsáideann tú cuntas príobháideach rochtana Idirlín, nó 'doscoil.edu' má cheanglaíonn tú ó fhearann ollscoile) agus an seoladh IP (is éard is uimhir IP ann uimhir a shanntar go huathoibríoch do do ríomhaire aon uair a bheidh tú ar an ngréasán) óna dtiocfaidh tú chuig an láithreán gréasáin,

  2. an cineál brabhsálaí agus an cineál córais oibriúcháin a d'úsáid tú chun rochtain a fháil ar an suíomh seo againne,

  3. an dáta agus an t-am a tháinig tú chuig ár suíomh,

  4. na leathanaigh a dtugann tú cuairt orthu,

  5. má thug tú cuairt ar an suíomh idirlín seo de chuid Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ó nasc ar shuíomh idirlín eile, seoladh an tsuímh idirlín sin.

I mbeagán focal, is í Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste amháin a bhainfidh leas as an bhfaisnéis theicniúil, agus ní bheidh an úsáid sin dírithe ach ar chuspóirí staidrimh nó cuspóirí riaracháin eile agus orthusan amháin.

Bailiú agus Úsáid Faisnéise Pearsanta

Ní úsáidfear an fhaisnéis a sholáthróidh tú ar láithreán gréasáin Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ach amháin chun an chuspóra atá sonraithe ina leith. Trí theachtaireacht ríomhphoist a sheoladh chugainn, d'fhéadfadh faisnéis phearsanta a bheith á seoladh agat chugainn, mar shampla d'ainm, do sheoladh, agus do sheoladh ríomhphoist. D'fhéadfadh sé go ndéanfaimid d'ainm, do sheoladh agus do sheoladh ríomhphoist a stóráil d'fhonn freagra a thabhairt ar an iarraidh uait nó chun ábhar an ríomhphoist a réiteach ar shlí eile.

Ní dhéanfaidh Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste aon iarracht cuairteoirí aonair a aithint, ná sonraí teicniúla a chomhcheangal le haon duine aonair. Is é an beartas atá againn é nach ndéanfar aon fhaisnéis theicniúil den chineál sin a bhaineann le haon chuairteoir ar leith ar an láithreán gréasáin a nochtadh d'aon tríú páirtí ach amháin nuair is gá í a nochtadh de réir an dlí.

Fianáin

Is píosaí beaga faisnéise iad fianáin, a stóráiltear i gcomhaid téacs shimplí. Cuireann láithreán gréasáin ar do ríomhaire iad. Is féidir leis an suíomh idirlín na fianáin a léamh ar chuairteanna a thabharfaidh tú air ina dhiaidh sin. D'fhéadfadh baint a bheith ag an bhfaisnéis a stórálfar i bhfianán le do nósanna brabhsála ar an leathanach gréasáin, nó d'fhéadfadh sé gur uimhir aitheantais uathúil í ionas gur féidir leis an láithreán gréasáin 'cuimhneamh' ort ar do chéad chuairt eile. Go ginearálta, ní bhíonn faisnéis phearsanta i bhfianáin trínar féidir thú a aithint, ach amháin má thug tú faisnéis dá leithéid don suíomh idirlín.

Trí úsáid a bhaint as an suíomh idirlín seo againne, tá tú ag toiliú go n-úsáidfimid fianáin. Tá fianáin in áiteanna éagsúla ar an láithreán gréasáin seo.

Nuair a thabharfaidh tú cuairt ar an suíomh idirlín seo den chéad uair, feicfidh tú teachtaireacht ina gcuirfear thú ar an eolas faoi fhianáin. Má chliceálann tú ar an gcnaipe ‘Hide this message’, socrófar fianán ina ndéanfar do rogha a thaifead.

Baineann an suíomh idirlín seo úsáid as Google Custom Search chun feidhm chuardaigh an tsuímh a sholáthar. Féadann Google fianáin a shocrú nuair a bhaineann tú úsáid as an bhfeidhm chuardaigh. Tá beartas príobháideachta Google ar fáil anseo: www.google.com/policies/privacy/.

D'fhéadfadh sé go ndéanfar fianáin ó Google a shocrú freisin nuair a thaispeántar Google Maps ar an suíomh idirlín seo.

Ceadaíonn formhór na mbrabhsálaithe duit na fianáin a chasadh as nó do chuid socruithe a shaincheapadh i leith fianán. Chun a fháil amach cén chaoi leis sin a dhéanamh, féach an roghchlár 'Help' nó 'Cabhair' ar do bhrabhsálaí. Má chasann tú as na fianáin nó má athraíonn tú do chuid socruithe, d'fhéadfadh sé nach mbeidh roinnt gnéithe den láithreán ag obair i gceart.

Aon cheisteanna eile – déan teagmháil leis an té seo:

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste,

3A Sráid an Mhéaraigh Uachtarach.

Ríomhphost:webmaster@audit.gov.ie

Fón: + 353 1 863 8600