Tuarascáil Speisialta 94 – Díol Project Eagle ag an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní

Foilsithe 14 Meán Fómhair 2016

Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste scrúdú ar dhíol Project Eagle ag an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní. Déantar athbhreithniú sa tuairisc ar thoradh deiridh an díola iasachtaí agus déantar scrúdú ar bhunús chinneadh an GNBS iasachtaí a chuid féichiúnaithe i dTuaisceart Éireann a dhíol. Déantar scrúdú sa tuairisc seo chomh maith ar phróiseas díola iasachtaí Project Eagle agus ar an gcaoi a ndéanann an GNBS bainistiú ar choimhlint leasa.