Athúsáid Faisnéise Earnála Poiblí

Athúsáid Faisnéise Earnála Poiblí

Cloíonn an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste leis na rialacháin maidir le hAthúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí agus molaimid athúsáid na faisnéise a chuirimid le chéile.

Tá an t-eolas ar fad atá ar fáil ar ár suíomh idirlín faoi chóipcheart ag Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, ach amháin má chuirtear a mhalairt in iúl. Féadtar an t-eolas ar an suíomh idirlín seo a athúsáid saor ó tháille in aon chineál formáide.

Is éard atá san áireamh le hath-úsáid ná cóipeáil, cóipeanna a eisiúint don phobal, foilsiú, craoladh agus aistriú isteach i dteangacha eile. Folaíonn sé chomh maith taighde agus staidéar neamhthráchtála.

Tá athúsáid faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas. Ní mór duit an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • An fhoinse agus ár gcóipcheart a admháil i gcásanna ina gcuireann tú an fhaisnéis ar fáil do dhaoine eile,
 • An fhaisnéis a atáirgeadh go cruinn,
 • Gan an fhaisnéis a úsáid ar bhealach míthreorach,
 • Gan an fhaisnéis a úsáid chun críocha príomha fógraíocht nó promóisean a dhéanamh ar tháirge nó seirbhís ar leith,
 • Gan an fhaisnéis a úsáid le haghaidh ná mar thacaíocht do chríocha neamhdhleathacha, mímhórálta, calaoiseach nó mímhacánta.

Níl Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoi dhliteanas aon chaillteanais nó dliteanais a bhaineann le hathúsáid faisnéise agus ní dheimhníonn an Oifig go bhfuil an fhaisnéis cothrom le dáta ná saor ó earráid. Ní údaraíonn Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste d’aon úsáideoir cearta eisiacha a bheith acu chun athúsáid a bhaint as a chuid faisnéise.

Tá an méid seo a leanas san áireamh i bpríomhábhar an tsuímh idirlín:

 1. Tuarascálacha Bliantúla
 2. Tuarascálacha Speisialta
 3. Tuarascálacha le Foilsiú

Chomh maith leis sin, tugtar eolas faoi oibriú na hOifige.

 • Ráiteas Misin
 • Cairt Custaiméirí
 • Treoirphrionsabail – Luachanna agus Iompar
 • Forálacha Bunreachtúla agus Reachtúla
 • Caidreamh le Dáil Éireann
 • Pointí Teagmhála leis an Oifig
 • Eagraíocht
 • Láthair na hOifige

Le haghaidh tuilleadh eolais ar athúsáid faisnéise atá á coinneáil ag Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, déan teagmháil leis an duine thíos:

Teagmhálaí: Rúnaí Príobháideach

Teileafón: 01- 863 8600

Ríomhphost:privatesecretary@audit.gov.ie