Cistí eile

Is éard is Cistí eile ann ná comhlachtaí maoiniúcháin a bhunaítear d’fhonn cúnamh airgeadais a chur ar fáil do chúinsí áirithe a mheasann Stát na hÉireann a bheith riachtanach.

Seo a leanas liosta de na Cistí eile a ndéanann an Oifig iniúchtaí orthu:

Údarás Rialála Carthanas (Cistí Carthanas)An Ciste Rialtais Áitiúil
Ciste Pinsean Tithe an OireachtaisCuntas Cánach Mótair
Ciste ComhshaoilCuntas Ciste an Chrannchuir Náisiúnta
Cuntas Ráthaíochta Creidmheasa OnnmhairiúcháinCiste Oiliúna Náisiúnta 
Cuntais Chuanta IascaighCiste Árachais Shóisialaigh
Cuntas Cúitimh Heipitíteas CIontaobhaí Puiblí na hÉireann
Cuntas Speisialta Heipitíteas CAn Ciste Cosanta Taistealaithe
Ciste OidhreachtaCuntas Infheistíochta an Chiste Cosanta Taistealaithe
Ciste Oideachais na hÉireann-Stát AontaitheCiste Gníomhaíochta Aeráide