Comhlachtaí Oideachais Tríú Leibhéal

Is institiúidí iad na comhlachtaí Oideachais Tríú Leibhéal a bhfuil ról tábhachtach acu i bhforbairt shóisialta agus eacnamaíoch na tíre. Tá na hinstitiúidí seo á maoiniú ag an Stát chun tacaíocht oideachasúil agus foghlama a chur ar fáil do bhaill den tsochaí a iarrann í.

Seo a leanas liosta de na comhlachtaí Oideachais Tríú Leibhéal a ndéanann an Oifig iniúchtaí orthu:

Institiúid Teichneolaíochta Bhaile Átha LuainInstitiúid Teichneolaíochta Shligigh
Institiúid Teichneolaíochta CheatharlachColáiste San Aingeal
Institiúid Teichneolaíochta ChorcaíColáiste Oideachais Naomh Pádraig
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath Ollscoil Teichneolaíochta Bhaile Átha Cliath
Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teichneolaíochta Dhún LaoghaireInstitiúid Teichneolaíochta Thrá Lí
Institiúid Teichneolaíochta Dhún DealganColáiste na Trionóide, Baile Átha Cliath
Institiúid Teichneolaíochta na Gaillimhe-Maigh EoColáiste na hOllscoile, Corcaigh
Institiúid Teichneolaíochta Leitir CeanainnAn Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Institiúid Teichneolaíochta LuimnighColáiste na hOllscoile, Gaillimh
Coláiste Mhuire gan SmálOllscoil Luimnigh
Ollscoil Mhá NuadInstitiúid Teichneolaíochta Phort Láirge
Coláiste Náisiúnta Ealaíne is DearthaAn tÚdarás um Ard-Oideachas