Comhlachtaí Oideachais Tríú Leibhéal

Is institiúidí iad na comhlachtaí Oideachais Tríú Leibhéal a bhfuil ról tábhachtach acu i bhforbairt shóisialta agus eacnamaíoch na tíre. Tá na hinstitiúidí seo á maoiniú ag an Stát chun tacaíocht oideachasúil agus foghlama a chur ar fáil do bhaill den tsochaí a iarrann í.

Seo a leanas liosta de na comhlachtaí Oideachais Tríú Leibhéal a ndéanann an Oifig iniúchtaí orthu:

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha LuainInstitiúid Teicneolaíochta Shligigh
Institiúid Teicneolaíochta CheatharlachColáiste San Aingeal
Institiúid Teicneolaíochta ChorcaíColáiste Oideachais Naomh Pádraig
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU)Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún LaoghaireInstitiúid Teicneolaíochta Thrá Lí
Institiúid Teicneolaíochta Dhún DealganColáiste na Trionóide, Baile Átha Cliath
Institiúid Teicneolaíochta na GaillimheColáiste na hOllscoile, Corcaigh
Institiúid Teicneolaíochta Leitir CeanainnAn Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Institiúid Teicneolaíochta LuimnighColáiste na hOllscoile, Gaillimh
Coláiste Oideachais Mhuire gan SmálOllscoil Luimnigh
Ollscoil Mhá NuadInstitiúid Teicneolaíochta Phort Láirge
Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha