Cuntais a bhaineann leis an gCiste Lárnach

Baineann na cuntais seo leis an bPríomh-Chiste agus tá fáltais ann a d'fhéadfadh a bheith iníoctha sa Phríomh-Chiste, nó toisc go bhfuil cistí acu a eisítear ón bPríomh-Chiste.

Seo a leanas liosta de na Cuntais a bhaineann leis an bPríomh-Chiste a iniúchadh ag an Oifig:

Ciste Réitigh Foras CreidmheasaCiste na nIasachtaí Áitiúla
Ciste Comhar CreidmheasaNTMA - Fiach Náisiúnta na hÉireann
Cuntais AirgeadaisCuntas Ioncaim
Cuntas Taisce Chiste na nEastát Dí-ThiomnachaCuntas Taiscí Ilghnéitheacha Maoine Stáit
Cuntas Bannaí Talún (Foirceannadh)Cuntas Taisce Il-Airgead