Go Back

Shane Carton

Leas-Stiúrthóir Iniúchóireachta

Tá Shane freagrach as Seirbhísí Lárnacha lena n-áirítear

  • Aonad Acmhainní Daonna, Foghlama agus Forbartha
  • Aonad Airgeadais, Áiseanna agus TFC
  • Aonad Tacaíochta agus Dearbhaithe Rialachais.