Left arrowGo Back
Mitch-McIntyre

Mitchell McIntyre

Leas-Stiúrthóir Iniúchóireachta

Is cuntasóir cáilithe é Mitchell agus is ball de Chuntasóirí Gairmiúla Cairte Cheanada é. Tá breis agus 10 mbliana de thaithí iarcháilíochta aige ar an iniúchóireacht airgeadais, ar an iniúchóireacht feidhmíochta agus ar an gcuntasaíocht reachtúil. Chuaigh Mitchell isteach san Oifig in 2022 ón earnáil phríobháideach, áit a raibh freagracht air as tuairisciú reachtúil agus feabhsú próisis. D'oibrigh sé roimhe sin ar feadh roinnt blianta in Oifig Iniúchóir Cúige Saskatchewan, áit a raibh freagracht air as iniúchtaí airgeadais agus as iniúchtaí feidhmíochta araon a dhéanamh.

Mar Leas-Stiúrthóir Iniúchóireachta, tá sé freagrach as iniúchtaí airgeadais agus as obair tuairiscithe na Roinne Cosanta Sóisialaí. I measc a réimsí freagrachta eile tá scrúduithe agus tuairisciú a dhéanamh ar chomhlachtaí éagsúla atá faoi shainchúram iniúchta an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.