Left arrowGo Back
devlinp

Patricia Devlin

Leas-Stiúrthóir Iniúchóireachta

Tá Patricia freagrach as iniúchtaí airgeadais ar an gCuntas ar Fháltas Ioncaim an Stáit a bhailíonn na Coimisinéirí Ioncaim, Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim agus an Coimisiún Achomhairc Chánach mar aon le tuairisciú ar chórais, nósanna imeachta agus cleachtais na gCoimisinéirí Ioncaim. I measc réimsí freagrachta eile tá scrúduithe agus tuairisciú ar chomhlachtaí éagsúla faoi shainchúram iniúchta an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.