Is é ár misean ná dearbhú neamhspleách a thabhairt go n-úsáidtear cistí agus acmhainní poiblí de réir an dlí, go mbainistítear go ceart iad agus go dtugtar cúiseanna cearta ina leith, mar aon le rannchuidiú le riarachán poiblí a fheabhsú.

Foghlaim Tuilleadh