Cuntasóirí faoi oiliúint

Cuntasóirí faoi oiliúint

Bí i bhfórsa saothair gairmiúil, tiomnaithe agus ardoilte a fhreastalaíonn ar an bpobal trínár gcuid oibre agus trí thacú leis an bpróiseas cuntasachta poiblí. Nílimid ag earcú faoi láthair d’iniúchóirí  faoi oiliúint.

Táimid sa tóir ar chéimithe ar mian leo tabhairt faoi chúrsa staidéir ghairmiúil i dtreo cáilíocht a bhaint amach le ceann de na comhlachtaí aitheanta cuntasaíochta.

A gcuirimid ar fáil:

  • Tuarastal tosaigh iomaíoch €34,303 
  • Maoiniú agus saoire staidéir i gcomhair scrúduithe cuntasaíochta gairmiúla
  • Uaireanta solúbtha oibre
  • Forbairt gairme den scoth, lena n-áirítear deiseanna ardaithe céime tar éis cáiliú
  • Timpeallacht struchtúrtha foghlama agus forbartha inar féidir scileanna agus inniúlachtaí tábhachtacha a fhorbairt.  

Agus tú ag obair don Oifig beidh an deis agat:

  • Cáilíocht a bhaint amach mar chuntasóir gairmiúil (nó leanúint le d'fhorbairt má tá tú cáilithe cheana)
  • Teagmháil a bheith agat le réimse leathan páirtithe leasmhara, comhlachtaí poiblí agus institiúidí eile a ndéantar iniúchadh orthu ina measc
  • Scileanna a fhoghlaim agus a fhorbairt a rachaidh chun sochair duit i ngairm san iniúchadh, sa chuntasaíocht agus sa tseirbhís phoiblí.