Cuntasóirí faoi oiliúint

Cuntasóirí faoi oiliúint

Eagraímid feachtais earcaíochta gach bliain le teacht ar dhaoine ar mian leo bheith ina gcuid d’fhórsa saothair gairmiúil, díograiseach, ardoilte a dhéanann seirbhís don phobal trína shaothar agus a thacaíonn leis an bpróiseas cuntasachta poiblí.

Táimid sa tóir ar chéimithe ar mian leo tabhairt faoi chúrsa staidéir ghairmiúil i dtreo cáilíocht a bhaint amach le ceann de na comhlachtaí aitheanta cuntasaíochta.

A gcuirimid ar fáil:

  • Tuarastal tosaigh iomaíoch €33,630 
  • Maoiniú agus saoire staidéir i gcomhair scrúduithe cuntasaíochta gairmiúla
  • Uaireanta solúbtha oibre
  • Forbairt gairme den scoth, lena n-áirítear deiseanna ardaithe céime tar éis cáiliú
  • Timpeallacht struchtúrtha foghlama agus forbartha inar féidir scileanna agus inniúlachtaí tábhachtacha a fhorbairt.  

Agus tú ag obair don Oifig beidh an deis agat:

  • Cáilíocht a bhaint amach mar chuntasóir gairmiúil (nó leanúint le d'fhorbairt má tá tú cáilithe cheana)
  • Teagmháil a bheith agat le réimse leathan páirtithe leasmhara, comhlachtaí poiblí agus institiúidí eile a ndéantar iniúchadh orthu ina measc
  • Scileanna a fhoghlaim agus a fhorbairt a rachaidh chun sochair duit i ngairm san iniúchadh, sa chuntasaíocht agus sa tseirbhís phoiblí.

Ceisteanna:

Is féidir aon cheisteanna maidir le hearcaíocht chun na hOifige a sheoladh chuig an aonad acmhainní daonna ag hr@audit.gov.ie.