Léargas Iniúchóireachta

Updates-and-Presentations-1400-X-400

Léargas Iniúchóireachta

Is é cuspóir léargas iniúchóireachta chun deiseanna foghlama a shainaithint agus a roinnt do chomhlachtaí trí eolas a sholáthar faoi shaincheisteanna agus samplaí dea-chleachtais a thagann aníos arís agus arís eile, a shainaithnítear trínár n-obair iniúchta agus thuairiscithe airgeadais.

Cloud-computing2-2nd-banner

Tá léargas iniúchóireachta roinnte idir

 - tuarascálacha a fhoilsítear ina gcuimsítear moltaí nó

samplaí áisiúla dea-chleachtais ar féidir é a chur i

bhfeidhm ar fud na seirbhíse poiblí

 - faisnéis ar imeachtaí (agus an cur i láthair gaolmhar)

a thacaíonn le dea-chleachtas nó a roinneann léargas

ar limistéir a chruthaíonn dúshlán coiteann.