Nuashonruithe agus Cuir i láthair

Webinar-Programme

Webinar Léargais Iniúchta Ar Líne ar Dhúshláin atá ag Teacht Chun Cinn -

17 Meitheamh 2021

SÉANADH - Léigh le do thoil

Tabhair faoi deara le do thoil, na cuir i láthair seo (an “Ábhair”) A chur ar fáil chun críocha faisnéise ginearálta amháin. Ní ghlacann Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (OCAG) le haon dliteanas as aon chaillteanas nó damáiste ar bith a eascraíonn as, nó i dtaca le, aon mhíchruinneas nó earráidí a d’fhéadfadh a bheith sna hábhair nó as úsáid nó spleáchas léitheoirí ar na hábhair. Ba chóir do léitheoirí a thabhairt faoi deara go bhféadfadh an dlí agus an treoir athrú ó am go ham agus nach bhfuil an OCAG freagrach as aon cheann de na hábhair a cheartú nó a nuashonrú. Trí dhul ar aghaidh chun na hábhair a rochtain agus a léamh tá tú ag glacadh leis an séanadh seo.

  1. Plé an Phainéil Timpeallachta Rialaithe
  2. Cultúr Corparáideach
  3. Soláthar
  4. Riosca Calaoise a Bhainistiú
Insights-event

Imeacht Léargais Iniúchta Ar Líne ar an tSamhail Aibíochta

Bainistíochta Airgeadais - 20 Samhain 2020

SÉANADH - Léigh le do thoil

Tabhair faoi deara le do thoil, na cuir i láthair seo (an “Ábhair”) A chur ar fáil chun críocha faisnéise ginearálta amháin. Ní ghlacann Oifig an ArdReachtaire Cuntas agus Ciste (OCAG) le haon dliteanas as aon chaillteanas nó damáiste ar bith a eascraíonn as, nó I dtaca le, aon mhíchruinneas nó earráidí a d’fhéadfadh a bheith sna hábhair nó as úsáid nó spleáchas léitheoirí ar na hábhair. Ba chóir do léitheoirí a thabhairt faoi deara go bhféadfadh an dlí agus an treoir athrú ó am go ham agus nach bhfuil an OCAG freagrach as aon cheann de na hábhair a cheartú nó a nuashonrú. Trí dhul ar aghaidh chun na hábhair a rochtain agus a léamh tá tú ag glacadh leis an séanadh seo.

  1. Siúlóid Tríd an tSamhail - R McCabe
  2. Dearcadh Beartais - F Costello
  3. Dearcadh Acadúil - P Barker
  4. An Múnla a bhailíochtú - P McKeown
  5. An tSamhail a úsáid mar Uirlis Athbhreithnithe - M Gannon
  6. An tSamhail i gCleachtas a Úsáid - D Wylde
Audit Insights - Covid 19

Tionchar Covid-19 ar do thimpeallacht rialaithe

Mar thoradh ar phaindéim Covid-19 tá athruithe bunúsacha agus gasta ar an timpeallacht oibre agus rialaithe d’fhormhór eagraíochtaí san earnáil phoiblí agus is gnáthrud é an obair iargúlta agus fíorúil anois. Cruthaíonn an timpeallacht nua seo roinnt dúshlán d’eagraíochtaí maidir le rialuithe inmheánacha éifeachtacha a choinneáil.  

Tá an doiciméad seo forbartha againn mar chuid dár gclár Léargais

Iniúchta chun cabhrú le coistí bainistíochta agus iniúchta agus iad ag

smaoineamh ar an tionchar a bhí ag paindéim Covid-19 ar thimpeallacht rialaithe eagraíochtaí na hearnála poiblí.

Financial Maturity

Saincheisteanna iniúchóireachta (2019)

Saincheisteanna iniúchóireachta (2019) - nuashonrú a thugtar do chuntasóirí gairmiúla ar shaincheisteanna reatha a eascraíonn as iniúchtaí airgeadais faoina dtugann Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (OARCC).

pexels-photo-669619

Iontaoibh agus dearbhú

Iontaoibh agus dearbhú – peirspictíochtaí i leith na tábhachta a bhaineann le hiontaoibh agus dearbhú sa phróiseas iniúchóireachta.

pexels-photo-590022

Is é ról coistí iniúchóireachta agus an iniúchóra sheachtraigh

Is é ról coistí iniúchóireachta agus an iniúchóra sheachtraigh – cur i láthair a dhéanamh ar an tábhacht a bhaineann le caidreamh oibre éifeachtach idir an Coiste Iniúchóireachta agus an OARCC lena chinntiú go bhfuil creat slán rialachais ann in earnáil phoiblí na hÉireann.

pexels-photo-1028726

Iniúchóireacht inmheánach sa rialtas láir

Iniúchóireacht inmheánach sa rialtas láir – cur i láthair a dhéanamh ar na torthaí a bhíonn ar athbhreithniú ar chleachtais iniúchóireachta inmheánaí in eagraíochtaí rialtais agus leideanna a thabhairt maidir le limistéir inar féidir feabhsúcháin a dhéanamh.