Nuashonruithe agus Cuir i láthair

Audit Insights - Covid 19

Tionchar Covid-19 ar do thimpeallacht rialaithe

Mar thoradh ar phaindéim Covid-19 tá athruithe bunúsacha agus gasta ar an timpeallacht oibre agus rialaithe d’fhormhór eagraíochtaí san earnáil phoiblí agus is gnáthrud é an obair iargúlta agus fíorúil anois. Cruthaíonn an timpeallacht nua seo roinnt dúshlán d’eagraíochtaí maidir le rialuithe inmheánacha éifeachtacha a choinneáil.  

Tá an doiciméad seo forbartha againn mar chuid dár gclár Léargais Iniúchta chun cabhrú le coistí bainistíochta agus iniúchta agus iad ag smaoineamh ar an tionchar a bhí ag paindéim Covid-19 ar thimpeallacht rialaithe eagraíochtaí na hearnála poiblí.

Financial Maturity

Saincheisteanna iniúchóireachta (2019)

Saincheisteanna iniúchóireachta (2019) - nuashonrú a thugtar do chuntasóirí gairmiúla ar shaincheisteanna reatha a eascraíonn as iniúchtaí airgeadais faoina dtugann Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (OARCC).

pexels-photo-669619

Iontaoibh agus dearbhú

Iontaoibh agus dearbhú – peirspictíochtaí i leith na tábhachta a bhaineann le hiontaoibh agus dearbhú sa phróiseas iniúchóireachta.

pexels-photo-590022

Is é ról coistí iniúchóireachta agus an iniúchóra sheachtraigh

Is é ról coistí iniúchóireachta agus an iniúchóra sheachtraigh – cur i láthair a dhéanamh ar an tábhacht a bhaineann le caidreamh oibre éifeachtach idir an Coiste Iniúchóireachta agus an OARCC lena chinntiú go bhfuil creat slán rialachais ann in earnáil phoiblí na hÉireann.

pexels-photo-1028726

Iniúchóireacht inmheánach sa rialtas láir

Iniúchóireacht inmheánach sa rialtas láir – cur i láthair a dhéanamh ar na torthaí a bhíonn ar athbhreithniú ar chleachtais iniúchóireachta inmheánaí in eagraíochtaí rialtais agus leideanna a thabhairt maidir le limistéir inar féidir feabhsúcháin a dhéanamh.