Tuarascálacha

Financial Maturity Report

Samhail um Aibíocht Bainistíochta Airgeadais: Treoir Dea-Chleachtais

Cuirtear samhail i láthair sa tuarascáil seo — an tsamhail aibíochta bainistíochta airgeadais — ar féidir í a úsáid chun deiseanna a mheasúnú agus a shainaithint chun feabhas a chur ar chleachtais bhainistíochta airgeadais in eagraíochtaí earnála poiblí. Déantar cur síos sa tsamhail ar chleachtais agus feasacht ar bhainistíocht airgeadais agus déantar iad a nascadh leis na torthaí a bhféadfadh súil a bheith ag eagraíochtaí leo.

NAMA

Éifeachtacht Choistí Iniúchóireachta

Éifeachtacht Choistí Iniúchóireachta – tá forbairt nach beag tagtha ar ról an choiste iniúchóireachta in earnáil phoiblí na hÉireann le blianta beaga anuas. Leagtar amach sa sliocht seo ó Thuarascáil Speisialta 87 – Éifeachtacht Choistí Iniúchóireachta i gComhlachtaí Stáit ‘samhail dea-chleachtais maidir le hoibriú coistí iniúchóireachta agus conas is féidir leo a n-éifeachtacht a mheasúnú.