Left arrowGo Back
Leigh-Walsh-profile

Leigh Walsh

Iniúchóir faoi Oiliúint

Chuaigh mé isteach san oifig le dioplóma do Theicneoirí Cuntasaíochta, agus leathshlí trí mo cháilíocht ACCA, agus na scrúduithe gairmiúla straitéiseacha fós le dul.

Ag teacht ó chúlra lónadóireachta le blianta fada, chuir sé iontas orm nuair a fuair mé eolas ar chúlraí éagsúla mo chomhghleacaithe: Bhí gairm bheatha ag beagnach gach duine sula ndeachaigh siad isteach san oifig, le go leor taithí éagsúil ó earnálacha éagsúla. Níor shíl mé riamh go gcabhródh mo ghairm bheatha roimhe seo le m’iarratas ar an bpost seo ach is cinnte go raibh mé mícheart ina thaobh sin!

Is iontach an rud é go dtugann an Oifig an tacaíocht a theastaíonn uaim dom chun leanúint ar aghaidh  leis  na scrúduithe  lena náirítear uaireanta solúbtha, teagasc íoctha, saoire staidéir agus scrúduithe.  Trí na tacaíochtaí seo a bheith agam is  féidir liom mo chuid staidéir a struchtúrú agus obair a dhéanamh  timpeall ar riachtanais mo theaghlaigh.  Tá scrúdú  amháin fágtha agam anois ó chríochnaigh mé  scrúduithe an ACCA agus nuair a dhéanfaidh mé beidh mé in ann iarratas a dhéanamh ar ghrád a chéimniú  chuig Iniúchóir agus níos mó freagrachta a ghlacadh.

Tá raon na gcliant agus na n-earnálacha a ndéanaimid iniúchadh orthu i bhfad níos éagsúla ná mar a shíl mé ar dtús. Go dtí seo d'oibrigh mé ar iniúchtaí airgeadais ar ranna Rialtais agus bhí baint agam le dhá thuarascáil an-suimiúil ach luach ar airgead a bhí éagsúil: ceann ar lónadóireacht príosúin lenar áiríodh cuairteanna suímh ar fhormhór na bpríosún ar fud na hÉireann agus ceann ar Chosaint Shóisialta, a rinneadh. ón mbaile ar feadh thréimhse na paindéime, bhí aird bheacht ar mhionsonraí ag teastáil ón dá thuarascáil seo toisc go bhféadfadh siad a bheith ardphróifíle agus go bhféadfaí iad a scrúdú sa choiste um chuntais phoiblí.

Bainim taitneamh as an leibhéal ard neamhspleáchais a thugtar dom agus mé ag obair ar thopaic iniúchta nó tuairiscithe, is fúm féin a dhéanfaidh mo shreabhadh oibre laethúil a bhainistiú. Cé go mbíonn an fhoireann ann i gcónaí le haghaidh treorach má bhíonn sé de dhíth orm.

Ó d’éirigh níos coitianta le bheith ag obair ó bhaile tá dlúthcheangal coinnithe agam le m’fhoireann trí fhísghlaonna agus teachtaireachtaí meandracha, agus choinnigh mé suas cairdeas le mo chomhghleacaithe eile ar an mbealach céanna, agus trí na gníomhaíochtaí a spreag an Oifig sinn chun páirt a ghlacadh iontu. : An dúshlán siúil, bácáil oifige agus seachadadh corr burritos nó borgairí ón gclub spóirt agus sóisialta.