Fógra - Gach ball foirne i mbun teilea-oibriú

Ar aon dul le straitéis bainistíochta riosca an Rialtais a leagadh amach in ‘Creatchóras na mBeart Srianta’, tá foireann uile na hOifige seo i mbun teilea-oibriú go bhfógrófar a mhalairt. Le linn na tréimhse seo, is é an tslí is fearr chun teagmháil a dhéanamh le foireann na hOifige ná úsáid a bhaint as ríomhphost. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Oifig ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: webmaster@audit.gov.ie

Doiciméid Sonrithe

Is é ár misean ná dearbhú neamhspleách a thabhairt go n-úsáidtear cistí agus acmhainní poiblí de réir an dlí, go mbainistítear go ceart iad agus go dtugtar cúiseanna cearta ina leith, mar aon le rannchuidiú le riarachán poiblí a fheabhsú.

Foghlaim Tuilleadh