Left arrowGo Back
Olayinka-Akinkuolie-profile

Olayinka Akinkuolie

Iniúchóir

Chuaigh mé isteach in Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste i mí Aibreáin 2018 mar Iniúchóir faoi Oiliúint.

Bhí mé meallta chun obair san oifig seo mar gheall ar a dea-cháil agus an deis cur leis an ról ríthábhachtach a bhaineann le dearbhú a thabhairt go bhfuil cistí poiblí á mbainistiú go maith agus á n-úsáid go cuí.

Thug an oifig deis mhaith dom oiliúint a fháil agus cáilíochtaí gairmiúla a fháil agus taithí luachmhar ar an láthair oibre a fháil le tacaíocht dochreidte ó chomhghleacaithe agus bainisteoirí líne. Ó chuaigh mé isteach san oifig bhí deis agam iniúchadh a dhéanamh ar ranna móra rialtais agus ar earnálacha sláinte.

Cuireann an oifig treoir agus tacaíocht airgeadais ar fáil d’fhorbairt ghairme ghairmiúil. Trí obair chrua agus dúthracht, chríochnaigh mé mo scrúduithe gairmiúla i níos lú ná trí bliana agus mé i mo Iniúchóir freisin.

Spreagann an oifig am oibre solúbtha agus tá an cultúr a spreagann an fhoireann a ndícheall a dhéanamh ag baint úsáide as a rogha féin gan mórán maoirseachta.

Tá go leor oibre crua agus mionsonraí a théann isteach i ngach píosa iniúchta agus braistint iontach comhlíonta nuair a bhíonn na hiniúchtaí sínithe.

Tá an oifig thar a bheith paiseanta faoi chomhionannas, folláine agus meabhairshláinte na foirne.