Maidir Leis An Oifig Agus Cé a Fhiosmah Ar Ais

Top-Banner

Maidir leis an Oifig

Níos mó a fhoghlaim faoin Oifig agus faoinár gcuid oibre. Oibrímid ar roinnt bealaí de réir ár sainchúraim reachtúil chun úsáid airgid agus acmhainní poiblí a fheabhsú, agus cuntasacht phoiblí a neartú.

second-banner-blue-gold

Cé air a ndéanaimid iniúchtaí

Tá an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste freagrach as iniúchadh a dhéanamh ar chuntais thar raon leathan gníomhaíochtaí Stáit lena n-áirítear an Rialtas Lárnach, cistí arna riaradh ag Ranna Rialtais, bailiú Ioncaim Stáit, comhlachtaí neamhthráchtála státurraithe, Ollscoileanna, institiúidí oideachais tríú leibhéal, comhlachtaí sláinte. agus gníomhaireachtaí agus boird oiliúna oideachais.