comóradh

100-banner

Comóradh Céad Bliain

An 12 Eanáir 2023, comóirfear 100 bliain ó bhunú foirmiúil Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste. Tugann an comóradh ócáide deis dúinn machnamh a dhéanamh ar bhunú agus forbairt na hOifige, a imríonn ról tábhachtach sa phróiseas cuntasachta daonlathaí, i dtuairisciú ar chistí poiblí in Éirinn agus in úsáid na gcistí sin, ag tacú di leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

Tá clár gníomhaíochtaí á fhorbairt againn faoi láthair chun an ócáid mhór seo a chomóradh sa bhliain 2023.

100-coin-anniversary