Freagracht agus Iniúchadh Poiblí

Accountability

Freagracht agus Iniúchadh Poiblí

Sa nóta faisnéise faoi iamh, tugtar forbhreathnú ar an bpróiseas cuntasachta maidir le hairgead poiblí a chaitheamh agus gnó poiblí a sheoladh. Míníonn sé freagrachtaí na ndaoine cuntasacha maidir leis an bpróiseas cuntasachta, ról an iniúchta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus an creat iniúchta.