Cáilíocht a Chinntiú

Tá cáilíocht ár gcuid oibre bunaithe ar dhá phríomhphrionsabal :

  • cáilíocht a dhaingniú inár gcultúr agus inár gcleachtais laethúla, agus
  • monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht agus gníomhú ar na ceachtanna atá le foghlaim.

Déantar na hiniúchtaí agus na scrúduithe airgeadais go léir i gcomhréir le caighdeáin iniúchóireachta idirnáisiúnta. Tá beartais agus próisis i bhfeidhm againn le cáilíocht na n-iniúchtaí, na scrúduithe agus an tuairiscithe airgeadais a chinntiú, rudaí atá leagtha amach anseo thíos.

Tá leagtha amach sna léaráidí thíos na próisis iniúchta agus scrúdaithe, chomh maith leis na próisis athbhreithnithe agus rialaithe atá ann le cáilíocht na dtuarascálacha a chinntiú.

Iniúchadh Airgeadais

Scrúdú agus Tuairisciú