Boird Oideachais agus Oiliúna

Is institiúidí iad na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO) a bhfuil freagracht orthu as bunoideachas, iar-bhunoideachas agus breis oideachas a sheachadadh laistigh dá gceantair feidhme chuí.

Seo a leanas liosta de na boird BOO a ndéanann an Oifig iniúchtaí orthu:

Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus MhuineacháinBord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
An Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha CliathBord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fhailí
Bord Oideachais agus Oiliúna ChorcaíBord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir
Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGallBord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí
Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún LaoghaireBord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí
Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros ComáinBord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma
Bord Oideachais agus Oiliúna ChiarraíBord Oideachas agus Oiliúna Thiobraid Árann
Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill MhantáinBord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman