Comhlachtaí Thuaidh Theas

Bunaíodh an Chomhairle Aireachta Thuaidh–Theas (CATT) chun iad siú a bhfuil freagrachtaí feidhmiúcháin acu i dTuaisceart Éireann agus Rialtas na hÉireann a thabhairt le chéile chun comhairliúchán, comhoibriú agus gníomhú a fhorbairt ar oileán na hÉireann. Bunaíodh comhlachtaí Thuaidh–Theas faoi choimirce an CATT agus is de bhun sin a tharlaíonn comhoibriú ar bhonn trasteorann nó uile-oileáin.

I gcomhar leis an Ard-Reachtaire Cuntais agus Ciste do Thuaisceart Éireann, déanann an Oifig iniúchtaí ar na comhlachtaí Thuaidh–Theas seo a leanas:

An Foras TeangaTurasóireacht Éireann Teo
An Bord um Chur chun Cinn Sábháilteachta BiaAn Foras Forbartha Trádála agus Gnó
Coimisiún an Fheabhail, Chairlinn agus Shoilse na hÉireannUiscebhealaí Éireann
Comhlacht na gClár Speisialta AE