FSS agus Gníomhaireachtaí Sláinte

Tá an FSS agus Gníomhaireachtaí Sláinte freagrach as seirbhísí sláinte agus seirbhísí pearsanta sóisialta a sheachadadh agus a rialú, cistí poiblí, don uile dhuine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn.

Tá freagracht ar an Oifig as iniúchtaí a dhéanamh ar na hinstitiúidí seo a leanas:

Bord Ospidéal BeaumontComhairle na nDochtúirí Leighis
An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (TUSLA)An Coimisiún Meabhair-Shláinte
Sláinte Leanaí ÉireannAn Chlárlann Náisiúnta Ailse
Ospidéal Déidliachta Bhaile Átha CliathAn Chomhairle Náisiúnta Haemaifilia
Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireannAn Bord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraicigh
An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht SláinteAn Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála
An tÚdarás Árachais SláinteBord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann
An tÚdarás Rialála Táirgí SláinteAn tOmbudsman do Leanaí
Cuntas Aisíoca Sláinte (Ciste Síntiús)An Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil
An Bord Taighde SláinteScéim Aisíoca 2006 (Cuntas Speisialta)
Feidhmeannacht na Seirbhíse SláinteAn Cuntas Speisialta um Shásamh i leith Foras Cónaithe
Scéim Árachais Heipitíteas C - Cuntas SpeisialtaBord an Chiste Reachtúil Foras Cónaithe (CaraNua)
FSS - Cuntais Maoine Príobháidí OtharAn Scéim um Chothromú Fiontar
Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireannBord Ospidéal Naomh Séamas
Ospidéal Pháirc Bhaile na Lobhar