Na Meáin Chumarsáide 2016

Trí na naisc thíos, féadtar teacht ar na heisiúintí nuacht éagsúla maidir leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus le hOifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

Bliain

Foilsiú

Dáta Foilsithe

2016

Press release - Special Report 94. National Asset Management Agency’s sale of Project Eagle

14/09/2016

Press release – Special Report 93. Annualised Hours in the Irish Prison Service

02/08/2016

Press release – Special Report 92. Strategic Planning for Flood Risk Management

05/04/2016

Press release – Special Report 91. Management of Severance Payments in Public Sector Bodies

05/04/2016