Na Meáin Chumarsáide 2017

Trí na naisc thíos, féadtar teacht ar na heisiúintí nuacht éagsúla maidir leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus le hOifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

Bliain

Foilsiú

Dáta Foilsithe

2017

Press release – Special Report 99. Public Sector Financial Reporting for 2015

07/11/2017

Press release – Special Report 98. Provision of School Transport

25/10/2017

Press release – Correction to Comptroller and Auditor General’s evidence to the PAC

11/05/2017

Press release – Special Report 97. Administration and Collection of Motor Tax

27/03/2017

Press release – Special Report 96. Cost of Child Abuse Inquiry and Redress

09/03/2017