Clár Oiliúna

Tá idir chúrsaí teicniúla agus ghinearálta i gceist leis an gclár agus tá struchtúr air le go dtiocfaidh sé leis na croí-inniúlachtaí sa chreat forbartha. Tá sé dírithe ar bhaill foirne a sholáthar leis na riachtanais oideachais agus oiliúna chun tabhairt faoi róil éagsúla san Oifig, agus folaíonn sé forbairt ghairmiúil leanúnach ar bhaill foirne cháilithe.

Cuireann an Oifig clár cumaiscthe oiliúna seomra ranga ar fáil a bhfuil idir chúrsaí teicniúla agus ginearálta (scileanna boga) i gceist leis. Cuimsítear sna cúrsaí:

• cúrsaí teicniúla a dheartar agus a fhorbraítear go sonrach d’obair na hOifige

• roinnt cúrsaí OneLearning dírithe ar scileanna ginearálta a fhorbairt

• Clár Insights trína dtugtar tuiscint níos doimhne ar phríomhréimsí.

Cuirtear an oiliúint ar fáil go hinmheánach nó trí oiliúnóirí eile. I measc na n-ábhar, tá:

• saincheisteanna sonracha iniúchóireachta

• forbairt pearsanta agus forbairt daoine

• rialachas

• ceannaireacht agus bainistiú

• cumarsáid

• folláine agus leas.