Oideachas Gairmiúil Cuntasaíochta

Tá an clár seo ailínithe lenár gcuspóirí gnó le go n-aithneofar é mar institiúid foghlama agus mar cheannaire i réimse na hearcaíochta cuntasaíochta/iniúchóireachta san earnáil phoiblí, agus cuireann sé tacaíochtaí airgeadais agus eile ar fáil do bhaill foirne shóisearacha.

Tá roinnt buntáistí agus tacaíochtaí le fáil ag lucht oiliúna nuair a thagann siad chun oibre leis an Oifig mar chuid dá gconradh. Seo a leanas na príomhghnéithe:

  • cáilíocht mar chuntasóir gairmiúil trí aon cheann de na naoi gcomhlacht ainmnithe aitheanta cuntasaíochta
  • conradh aon bhliain amháin atá ann i dtosach (faoi réir mheasúnú promhaidh sásúil) agus sé bliana eile chun an cháilíocht ghairmiúil a bhaint amach
  • tacaíocht airgeadais le haghaidh ballraíocht mac léinn, léann agus scrúduithe
  • tacaíocht bhreise le haghaidh cleachtadh do scrúduithe
  • liúntas saoire le haghaidh staidéar agus scrúduithe
  • socruithe solúbtha oibre chun ligean do bhaill foirne uaireanta an chloig a úsáid le haghaidh staidéir
  • foráil le haghaidh oiliúint ar an láthair oibre ar cheapadh na mball foirne, le hiniúchóir le taithí, go hiondúil
  • bonn cliant éagsúil, lena n-áirítear ranna rialtais, rialtóirí, gníomhaireachtaí Stáit, comhlachtaí oideachais agus sláinte.