Imeachtaí a bheidh ag Teacht Aníos

Cuireann imeachtaí deiseanna ar fáil do rannpháirtíocht, plé, foghlaim agus líonrú in ábhair éagsúla a bhaineann leis an earnáil phoiblí.

Tionólfar imeacht ar líne Dé hAoine, 20 Samhain. Beidh sé bunaithe ar Shamhail Aibíochta Bainistíochta Airgeadais a thabhairt isteach, a chur i bhfeidhm agus a úsáid is féidir a úsáid chun deiseanna chun cleachtais bhainistíochta airgeadais in eagraíochtaí na hearnála poiblí a mheas agus a aithint.  Chun teacht ar eolas breise, déan teagmháil, le do thoil, auditinsights@audit.gov.ie.

 Imeacht Léargas Iniúchóireachta - Samhail Aibíochta Bainistíochta Airgeadais
 Ábhar
 Eolas Bunúsach faoin tSamhail
 Peirspictíocht Bheartais
 Peirspictíocht Acadúil
 An tSamhail a Bhailíochtú
 An tSamhail a Úsáid mar Uirlis Athbhreithnithe

Léiríonn Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste meas ar phríobháideachas úsáideoirí uile ár láithreáin ghréasáin. Is féidir teacht ar eolas breise ar conas úsáidimid do shonraí inár mBeartas um Chosaint Sonraí (Príobháideachas) agus ár bhFógra Príobháideachais Sonraí.