Cén chaoi le teacht orainn

Oops! Something went wrong.
This page didn't load Google Maps correctly. See the JavaScript console for technical details.

Déan Teagmháil Linn

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste,
3A Sráid an Mhéaraigh Uachtarach, Baile Átha Cliath 1,
D01PF72, Éire
Fón: +353 1 863 8600
Ríomhphost: privatesecretary@audit.gov.ie

Bealaí iompair in aice láimhe:

Luas: Stad Luas Dhuga Spencer (ag an gCearnóg Láir – trasna ón Oifig).

Bus: 15B, 142, 151 (tuirling den bhus ag Cé an Phoirt Thuaidh agus siúil 5 nóiméad chuig an Oifig)

Rail: Stáisiún Uí Chonghaile – siúlóid 10 nóiméad

         Stáisiún Dhugthailte – siúlóid 5 nóiméad