Gníomhaireachtaí Leathstáit

Is éard is Gníomhaireachtaí Leathstáit ann ná fiontair faoi úinéireacht an Stáit a reáchtáil go teicniúil mar fhiontair thráchtála agus atá faoi úinéireacht thairbhiúil Rialtas na hÉireann. Ba chóir a thabhairt faoi deara nach cuideachtaí iad na comhlachtaí seo go léir.

Seo a leanas liosta de na Gníomhaireachtaí Leathstáit a ndéanann an Oifig iniúchtaí orthu:

Amharclann na MainistreachAn Lia-Bhiúró um Shábháilteacht ar Bhóithre
Údarás Uchtála na hÉireannMicrofinance Ireland Ltd.
An Bord BiaMoorepark Technology
An Bord PleanálaSócmhainní Náisiúnta JV A
An Coimisinéir TeangaBainistíocht Iasachtaí Sócmhainní Náisiúnta
An Bord Achomhairc um Cheadúnais DobharshaothraitheAn Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní
An Chomhairle EalaíonInfheistíocht na nGníomhaireachta Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní
Bord Iascaigh MharaSeirbhísí an Ghrúpa Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní
Údarás Craolacháin na hÉireannSeirbhísí Náisiúnta um Bainistíochta Sócmhainní
Ciste CraolacháinSócmhainní Náisiúnta North Quays
Banc Ceannais na hÉireannGníomhaireacht Bainistíochta an Chistéain Náisiúnta
An tÚdarás Rialála CarthanasCoimisiún Forbartha an Iarthair
An Bord um Fhaisnéis do ShaoránaighBord Athstruchtúraithe Comhar Creidmheasa
An Coimisiún um Rialáil EitlíochtaBainistíocht Maoine Sócmhainní Náisiúnta
An Coimisiún um Rialáil CumarsáideSeirbhísí Maoine Cónaithe Sócmhainní Náisiúnta
An Coimisiún um Rialáil IarnróidSócmhainní Náisiúnta Sarasota LLC
An Coimisiún um Fhóntais a RialáilAn Ceoláras Náisiúnta
An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint TomhaltóiríAn Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
Gailearaí CrawfordAn Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
An Ciste Réitigh Foras CreidmheasaAn tÚdarás Náisiúnta Míchumais
An Bord um Athstruchtúrú Comhair CreidmheasaAn Oifig Náisiúnta Forbartha Eacnamaíochta agus Sóisialta
An Biúró um Shócmhainní CoiriúlaGailearaí Náisiúnta na hÉireann
Comhairle na mBreithiúnaLeabharlann Náisiúnta na hÉireann
Bord Ceaintín na bhFórsaí CosantaArd-Mhúsaem na hÉireann
An Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol DigiteachAn Ghníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta
Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha CliathAn tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann
An Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus SóisialtaAn tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta
Ionad Taighde ar OideachasAn tÚdarás Náisiúnta Iompair
Fiontraíocht ÉireannGníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta - Cuntas Riaracháin
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú ComhshaoilOllscoil na hÉireann
An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus PinseanNSCDA (Oibríochtaí) Teo
An Chomhairle Fhioscach ChomhairleachNTMA - Ciste Apple Escrow
Coimisiún Ombudsman an Gharda SíochánaNTMA - Ciste Infheistíochta Straitéisí
Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach GhormáinNTMA Ciste na gCuntas Díomhaoin
An tÚdarás Sláinte & SábháilteachtaNTMA - Cúlchiste Barrachas Náisiúnta (Teagmhais Eisceachtúla)
An Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim ShóisialaighNTMA Banc Taisce an Phoist          
An Chomhairle OidhreachtaNTMA An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát
Foras na MaraNTMA Cúlchiste Pinsin
Maoiniú Teaghais-Tógála ÉireannNTMA Cuntas Ciste Carbóin
Iasachtú, Maoiniú Teaghais-Tógála ÉireannCampas Coinneála Leanaí Bhaile an Oibricigh
Rásaíocht Capall na hÉireannOifig an Rialaitheora Pleanála
Coimisiún Thithe an OireachtaisOmbudsman d’Óglaigh na hÉireann
An Ghníomhaireacht Tithíochta Suirbhéireacht Ordanáis Éireann
HRI - Cork Racecourse LimitedÚdarás Pinsean
HRI - Fairyhouse Club LimitedAn Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta
HRI - Irish Thoroughbred Marketing LimitedPobal
HRI - Leopardstown Club LimitedAn tÚdarás Slándála Príobháidí
HRI - Navan Races LimitedAn tÚdarás Rialála Seirbhíse Maoine
HRI - Racecourses LimitedCiste Cúitimh Seirbhísí Maoine
HRI - Tipperary Race Company PlcÚdarás na hÉireann um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta
HRI - Tote Arena LimitedAn tÚdarás Rialála Rásaíochta
HRI - Tote Ireland LimitedRialálaí an Chrannchuir Náisiúnta
IDA IrelandBord um Thionóntachtaí Cónaithe
IGB - AbargroveAn tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre
IGB - Oibríochtaí Rásaíochta Con in ÉirinnAcadamh Ríoga na hÉireann
IGB - Iontaobhas na gCon ScorthaCeol-Acadamh Ríoga na hÉireann
IGB - Shelbourne Greyhound StadiumFondúireacht Eolaíochta Éireann
Iascach Intíre ÉireannFís Éireann
Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireannAn tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara
An Foras RiaracháinSolas
An Ciste Cúitimh ÁrachaisSpórt Éireann
Coimisiún na hÉireann-Stát Aontaithe um Malartú OideachasúilAn Coimisiún um Scrúduithe Stáit
Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireannCorparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann
Bord na gConFuinneamh Inmharthana Éireann
Áras Nua-Ealaíne na hÉireannTeagasc
Sábháilteacht Uisce na hÉireannTeilifis na Gaeilge
An Coimisiún um Athchóiriú an DlíAn Clár Fionnachtana
An Bord um Chúnamh DlíthiúilTóstal Éireann
An tÚdarás Rialála Seirbhísí DlíBonneagar Iompair Éireann
An Bord um Thaismí Muirí a ImscrúdúÚdarás na Gaeltachta
Bord ParúilAn tÚdarás Rialála Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe