Athbhreithniú Piaraí

Choimisiúnaigh an Oifig piarmheasúnú neamhspleách chun feidhmíocht a thomhas i gcomparáid le caighdeáin idirnáisiúnta agus dea-chleachtas agus chun ceann de na cuspóirí straitéiseacha ardleibhéil a chomhlíonadh.  

Tá ráiteas an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste maidir leis an bpiarmheasúnú le fáil anseo.

Ráiteas an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste maidir le Piarmheasúnú

Cliceáil ar an nasc thíos chun an tuarascáil iomlán a rochtain.   

Athbhreithniú seachtrach piaraí