Left arrowGo Back
Reece-Carvin-profile

Reece Carvin

Iniúchóir faoi Oiliúint

Thosaigh mé le OCAG mar Iniúchóir faoi Oiliúint in 2020. Bhí mo chúlra san Fhealsúnacht agus mar sin ba mhór an t-athrú a bhí orm teacht chuig an Oifig agus na dúshláin ar fad a bhain le dul isteach i réimse nua. Ar ámharaí an tsaoil, a bhuíochas le foighne agus treoir mo chomhghleacaithe, is aistriú réidh agus sásúil a bhí ann.

Tugann an Oifig an-tacaíocht d'fhorbairt a foirne; oiliúint den scoth a sholáthar go hinmheánach agus rochtain ar dheiseanna oiliúna ginearálta na Státseirbhíse, le pleananna oiliúna soiléire chun cabhrú le hOiliúna socrú isteach sa ról. Fuair mé amach go raibh gach duine san Oifig sásta cuidiú agus treoir a sholáthar, agus tá cultúr láidir ceisteanna a chur agus meantóireacht ar fud na hoifige.

Cuireann an Oifig bonn dochreidte ar fáil chun Cáilíocht Ghairmiúil Cuntasaíochta a bhaint amach. Ligeann  uaireanta oibre solúbtha dom a chinntiú go mbíonn am agam ullmhúcháin do ranganna, agus cuireann an  Oifig neart saoire staidéir ar  fáil, ionas gur féidir liom díriú ar mo scrúduithe nuair is gá.  Soláthraíonn an Oifig tacaíocht airgeadais iomlán freisin le  haghaidh staidéir,  rud a ligeann dom na roghanna teagaisc is fearr a oireann dom a dhéanamh.

Chuidigh an oiliúint agus na hacmhainní a chuir an Oifig ar fáil i mo chuid staidéir i dtreo mo Cháilíocht Ghairmiúil. Is de bharr na tacaíochta seo a bhain mé an Chéad Áit ar Dhomhanda amach i scrúdú Bainistíochta Feidhmíochta an ACCA, agus an Chéad Áit in Éirinn i Scrúdú Iniúchta & Dearbhaithe an ACCA.

Soláthraíonn obair na hoifige nochtadh do raon eintiteas poiblí. réir mar a fhaigheann tú an deis oibriú ar go leor iniúchtaí, tá rud nua le foghlaim i gcónaí. Cuireann na heintitis a ndéanaimid iniúchadh orthu príomhsheirbhísí ar fáil don phobal, agus is mór an tairbhe an rud é obair a dhéanamh a bhaineann le maoirseacht a dhéanamh air sin.