Left arrowGo Back
Tracey-Wosser-profile

Tracey Wosser

Bainisteoir AD & L&D

Thosaigh mé in Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste mar iniúchóir faoi oiliúint in 2013. Tugadh ardú céime dom mar iniúchóir an bhliain dár gcionn. Chaith mé an chuid is mó de mo bhlianta tosaigh san Oifig ag iniúchadh ranna móra rialtais. Thug sé seo deis dom go leor taithí agus tuisceana a fháil ar phrionsabail chuntasaíochta an rialtais. Thug iniúchadh ranna móra rialtais léargas ceart dom ar an gcaoi a bhfeidhmíonn an státseirbhís i gcoitinne.

 

In 2019 tugadh ardú céime dom mar Bhainisteoir Iniúchóireachta. D'aistrigh mé ó iniúchadh airgeadais go tuairisciú. Is gearr gur fhoghlaim mé go mbeadh scileanna an-difriúla ag teastáil i mo ról nua. D'admhaigh an Oifig é seo agus thacaigh ár gclár meantóireachta liom. Nuair a sannadh meantóir dom le linn mo chéad bhliana ag tuairisciú chabhraigh sé seo liom muinín a fháil sa ról nua agus chuir sé cluas dearfach ar fáil dom nuair a theastaigh cabhair uaim. Thug an Oifig deis dom freisin m’oideachas a chur chun cinn agus na scileanna riachtanacha a theastaíonn don stiúrthóireacht tuairiscithe a fheabhsú trí thacú liom chun Máistreacht a dhéanamh in Eolaíocht Eacnamaíoch in Anailís Bheartais. Bhain mé an-taitneamh as mo chuid ama i dTuairisciú agus ní raibh aon rud níos luachmhaire ná ceann de na tuairiscí ar oibrigh tú air á phiocadh suas ag na meáin chumarsáide. Mothaíonn sé go mór duit go bhfuil tionchar ag do chuid oibre ar an tsochaí níos leithne.

 

Is é an ról atá agam faoi láthair ná Bainisteoir Acmhainní Daonna agus Foghlama agus Forbartha. Léiríonn sé seo cé chomh éagsúil agus chomh dinimiciúil is féidir leis an Oifig a bheith. Nuair a thosaigh mé is cuimhin liom a bheith ag smaoineamh nach mbeidh i mo phost ach iniúchadh agus sin é. Cé chomh mícheart a bhí mé. Tá an oiread sin taithí agus eolais faighte agam i go leor réimsí éagsúla. Sin rud amháin a bhainim an-taitneamh as a bheith ag obair san Oifig gach seachtain a d’fhéadfadh a bheith difriúil.

 

Ceann de na rudaí is mó a bhfuil meas agam air maidir le hobair san Oifig ná an tacaíocht a chuirtear ar fáil ar go leor bealaí éagsúla. Tuigeann an Oifig an tábhacht a bhaineann le cothromaíocht oibre agus saoil agus cad a chiallaíonn sé sin don fhoireann. Nuair a thosaigh mé san Oifig 8 mbliana ó shin ní raibh páistí ar bith agam agus ní raibh aon fhreagrachtaí eile orm. Tá beirt pháistí óga agam anois. Is mór ag an Oifig an fhreagracht bhreise a thagann leis seo! Tá uaireanta oibre solúbtha acu agus raon leathan de bheartais a thacaíonn le teaghlaigh a dhéanann an saol i bhfad níos éasca. Bím ag obair ar feadh ceithre lá sa tseachtain anois agus go leor ama oibreím go cianda ón mbaile. Bhraitheann tú go bhfuil cúram na hOifige fút mar dhuine aonair agus le do theaghlach. Tá roinnt grúpaí oibre ag an Oifig freisin atá dírithe ar thacaíocht a thabhairt don fhoireann. Táim i mo bhall faoi láthair den ghrúpa oibre um Chearta an Duine agus Comhionannas, an fóram forbartha foirne agus Brod arb é ár ngrúpa fostaithe agus comhghuaillithe LGBT+.

 

Tá fás anmhór tagtha orm le 8 mbliana anuas ag obair san Oifig agus táim ag tnúth go mór leis na deiseanna agus na heispéiris eile atá ann amach anseo.