Left arrowGo Back
Mark-Scully-profile

Mark Scully

Iniúchóir

Chuaigh mé isteach san oifig trí bliana go leith ó shin trí chomórtas oscailte a fógraíodh ar phoist phoiblí.

 

Oideachas agus forbairt ghairmiúil

Le linn mo chuid ama san oifig, chríochnaigh mé mo scrúduithe gairmiúla cuntasaíochta, agus, chláraigh mé freisin ar chúrsa máistreachta ag díriú ar bheartas sóisialta leis an institiúid riaracháin phoiblí.

 

Thug an oifig tacaíocht dom ar an dá chúrsa, ag íoc na dtáillí clárúcháin agus ag cur saoire staidéir den scoth ar fáil a thug deis dom díriú ar mo chuid staidéir.

Bhí sé seo sa bhreis ar an gcabhair a fuair mé ó chomhghleacaithe, a bhí tar éis a gcuid scrúduithe cuntasaíochta agus an clár máistir a chríochnú.

 

Mo ról

Nuair a tháinig mé isteach san oifig d'oibrigh mé sa stiúrthóireacht iniúchta airgeadais, ag obair ar phunann de chuntais leathstáit agus de ranna rialtais.

Thug sé seo léargas iontach ar an gcaoi a ndéanann an oifig a feidhm agus ar an gcaoi a mbíonn tionchar ag maoiniú rialtais ar réimsí éagsúla den tsochaí.

Le dhá bhliain anuas tá mé ag obair sa stiúrthóireacht tuairiscithe a tháirgeann tuarascálacha ar shaincheisteanna sonracha.

Fuair mé é seo thar a bheith suimiúil agus chuidigh sé liom scileanna eile a thógáil sa chumarsáid agus sa cheannaireacht.

 

An eagraíocht

Ó chuaigh mé isteach san oifig tá an chothromaíocht oibre is saoil agam.

Tá na deiseanna forbartha gairme agam san oifig ar fheabhas agus fuair mé ardú céime tar éis dhá bhliain san oifig.

Thug an oifig deis dom forbairt go gairmiúil agus go pearsanta.

Chomh maith leis na tacaíochtaí a chuireann an oifig ar fáil, bíonn mo chomhghleacaithe ann i gcónaí chun cabhrú leat.